Döküm Kalıbı Nasıl Yapılır?

İyi döküm tasarımı, mevcut üretim yöntemlerine maksimum uyum gösteren ve mevcut şartlar içinde düşük maliyetle hatasız döküm elde edilebilmesini sağlayan tasarımdır. Döküm parçaların üretiminde, döküm parçanın kendi maliyeti dışındaki tüm masraflar kullanılan yönteme aittir. Sonuç olarak model, kalıplama, yolluk ve besleyici maliyetlerinin bilesimi döküm maliyetini oluşturur.

Metal kalıpların dışındaki kalıplar bir defa kullanılırlar ve dökümden sonra bozulurlar. Metal kalıplar ise süreklidirler ve tekrar tekrar kullanılabilirler. Kum kalıplarda modelin kalıp bozulmadan çıkarılması, metal kalıplarda ise döküm parçanın kalıptan sağlam çıkarılması temel prensiptir. Hem kum kalıplar, hem de kokil kalıplar modelin veya dökümlerin kalıptan kolaylıkla çıkarılabilmesi için iki veya daha fazla parçadan oluşmalıdırlar. Modelin veya dökümün en geniş kesiti kalıp ayrılma yüzeyine getirilmelidir. Bundan dolayı model veya döküm parça eğer mümkünse kalıptan çıkarılmayı zorlaştırmayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. Tasarımda, kalıp içerisinden modelin veya döküm parçanın çıkmasına engel olacak girinti veya çıkıntılardan kaçınılmalıdır. Kalıp ayrılma yüzeyi en büyük boyutlara yerleştirilemediği zaman modelin kalıplanabilmesi veya kalıptan çıkarılabilmesi için modeli eğreti parçalı olarak, ya da maçalı olarak yapmak gerekir. Bu durumda da kalıplama maliyeti artar.