Kokil Döküm

Kokil döküm eritilmiş metalin çelik veya dökme sfero dan yapılmış bir kalıba dökülerek boşluğun doldurulması işlemi ile yapılan bir döküm yöntemidir ve düşük erime sıcaklığına sahip alaşımların dökümünde kullanılır.

Kalıbının pahalı olması nedeniyle çok sayıda parçanın üretimi için idealdir.

Hazırlanan kalıp defalarca kullanılabilir.

Kokil döküm yöntemi ile dökülen ürünler, kum kalıba  döküm  yöntemi ile dökülen ürünlere göre   yüzey kalitesi olarak daha iyi ve malzeme doku sıklığı bakımdan daha  iyidir.