Kum Döküm

Kum kalıba döküm yöntemi en çok kullanılan döküm yöntemlerinden biridir.

Kalıp maliyetinin düşük oluşu ve çok farklı boyutlardaki parçalarda uygulanışı sebebiyle tercih edilmektedir.

Kum kalıba döküm yöntemi makine yardımıyla kalıplama ve elle kalıplama olarak ikiye ayrılır.

Döküm sırasında yer çekiminden yararlanılır ve bu yöntem, döküm parçalarının tek veya küçük çaplı seri üretimi için uygundur.